För att förstå hur dina personuppgifter behandlas, läs informationen nedan:

För att vi ska kunna hjälpa dig i ditt ärende behöver Svenska Röda Korset samla in och behandla dina personuppgifter samt vid behov även personuppgifter för andra familjemedlemmar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och enligt Europaparlamentets och rådets för-ordning (EU) 2016/679, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation) samt enligt Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens uppförandekod för Family Links Network. Vi kan även komma att samla in information om andra personer än din familj, exempelvis personer som du flydde med. Du bestämmer själv om du vill lämna dina personuppgifter till oss samt vilken övrig information du vill ge oss.

Kontakta Svenska Röda Korset  om du har frågor, klagomål eller vill ha mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter, eller vill begära tillgång till, ändra eller radera de personuppgifter du har lämnat till oss.

Efter att Svenska Röda Korset har tagit emot din information kommer Svenska Röda Korset att kontakta dig för att gå igenom hur Svenska Röda Korset kan komma att dela dina personuppgifter med andra parter som är involverade i sökandet efter dina anhöriga (andra rödakors- och rödahalvmåneföreningar, internationella rödakorskommittén, andra humanitära organisationer, myndigheter eller administrativa organ. Du kommer då att kunna ange om restriktioner för överföring av personuppgifter till organisationer och myndigheter utanför rödakors- och rödahalvmånerörelsen.